Taekwondo

CHON JI

Taekwondo- en Hapkidoclub in Schilde

Taekwondo


Taekwondo is een krijgskunst die ontstaan is in het eeuwenoude Korea. Letterlijk vertaald betekend tae-kwon-do 'de weg van de voet en de vuist'.


Binnen het Taekwondo onderscheiden we een aantal grote onderdelen:

- basistechnieken (kibon)

- stijl en technische oefeningen (poomsee)

- sparring (kyorugi)

- zelfverdediging (hosinsul)

- breektechnieken (kyokpa)


Een taekwondoka bekwaamt zich in al deze onderdelen. Niet alleen het technische aspect is belangrijk, door training ontwikkelt een student ook zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging.


Technische oefening


In een poomsee worden een aantal technieken in een vastgelegde vorm uitgevoerd.


Het taekwondo telt 17 poomsees: Taeguk 1 t.e.m. 8 voor de kupgraden (gekleurde gordels) en Poomsee 9 t.e.m.17 voor de Dangraden (zwarte gordels).


Belangrijk bij het uitvoeren van alle poomsees is het juiste evenwicht te vinden tussen kracht en snelheid, balans en ademhaling. Met andere woorden, niet alleen de techniek moet juist zitten, ook de Ki (innerlijke kracht) moet kloppen.

Dat vergt uiteraard de nodige oefening en concentratie.

Zelfverdediging


Net zoals bij sparring worden bij zelfverdediging de taekwondotechnieken op een heel praktische manier toegepast.


Bij zelfverdediging of hosinsul kunnen alle technieken aan bod komen: strappen, stoten, afweren, klemmen en zelfs werpen.


Taekwondoka's leren zich op die manier te weren tegen aanvallen van agressors die misschien wel een wapen bij hebben.


Basistechnieken


Het Taekwondo is gebaseerd op een aantal specifieke trappen, standen, afwerken, slagen en stoten.


Tijdens een training leren we om deze technieken op correcte wijze uit te voeren. Het is daarbij ook belangrijk om de bewegingen de juiste kracht mee te geven, maar ook goed te controleren. Een taekwondoka leert daarbij zichzelf te beheersen.


Een goede beheersing van de basistechnieken is een absolute voorwaarde voor de taekwondoka om zich verder te specialiseren in alle aspecten van het Taekwondo.Sparring


Tijdens het sparren gaan twee taekwondoka een ongewapende strijd aan en proberen ze zoveel mogelijk punten te scoren door elkaar te raken met een trap of soms een stoot.


Voor een taekwondoka zijn zijn benen zijn belangrijkste wapens. Door te trappen probeert men zijn tegenstander te raken. Een trap op het hoofd levert meer punten op dan een trap op het pantser. Een gedraaide trap levert meer punten op dan een trap zonder draai. Wie onder de gordel trapt, naar het gezicht stoot of zich niet aan de (sportieve) regels houdt, krijgt een strafpunt.

Uiteraard dragen de kampers tijdens het sparren de nodige bescherming en verlopen wedstrijden onder het toeziend oog van  scheidsrechters.


Breektesten


Een breektest uitvoeren (kyopkpa) vraagt een feilloze techniek en krachtige Ki.


Het breken van een plank of een steen door middel van een trap of een stoot  vereist een hoog technisch niveau van de taekwondoka. Ook de Ki (kracht) is belangrijk.

Een breektest is een van de vastgelegde oefeningen bij het examen voor Dangraden.


In demo's vormen de breekteksten steeds een spectaculair hoogtepunt.

Benodigdheden


Taekwondoka's trainen in een witte dobok. Die kan je bestellen via de club.


Voor sparringswedstrijden is het belangrijk om de nodige bescherming aan te doen: een pantser (hogo), scheen-, arm- en elleboogbescherming, een helm, geslachtsbescherming en bescherming voor je tanden (een bit). Voor de oefeningen in de les volstaan meestal een pantser (hogo), scheen- en geslachtsbescherming.

Je mag dat uiteraard allemaal zelf kopen, maar dat is absoluut geen must. De club voorziet immers in het meeste protectiemateriaal. Enkel de geslachtsbescherming moet je zelf aankopen. Ook deze kan je bestellen via de club.
Wedstrijden


Trainen bij Chon Ji doe je vooral voor het plezier.


Bij gelegenheid nemen we wel eens deel aan een wedstrijd. Een extra uitdaging voor wie zich hiervoor wil inzetten.